Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-04/19

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-04/19
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 czerwca 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Miechurska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-19 11:37 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)