Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP/04/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego  fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż termosu masy bitumicznej będącego własnością Zamawiającego, fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż skrapiarki emulsji asfaltowej będącej własnością Zamawiającego i fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

27/04/2018

Symbol: ZP/05/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

27/04/2018