Zamówienie: ZP/06/2018

Sygnatura zamówienia: ZP/06/2018
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 30 kwietnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa w formie leasingu operacyjnego  fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż termosu masy bitumicznej będącego własnością Zamawiającego, fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż skrapiarki emulsji asfaltowej będącej własnością Zamawiającego i fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2018 do godz. 07:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-05-25

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-05-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-28 08:42 - korekta literowa (Aktualizacja)