Zamówienie: ZP/07/2018

Sygnatura zamówienia: ZP/07/2018
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 500 Mg

Termin składania ofert/wniosków

22 maja 2018 do godz. 08:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 maja 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-05-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-11 10:35 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)