Zamówienie: ZP/07/2019

Sygnatura zamówienia: ZP/07/2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 700 Mg

Termin składania ofert/wniosków

23 sierpnia 2019 do godz. 07:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 sierpnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-19 11:01 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)