Zamówienie: ZP/08/2019

Sygnatura zamówienia: ZP/08/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 1 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 31 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

Termin składania ofert/wniosków

17 października 2019 do godz. 07:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 18:47 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)