Zamówienie: ZP/09/2018

Sygnatura zamówienia: ZP/09/2018
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 7 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4  w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 listopada 2018 do godz. 07:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 listopada 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-08 13:30 - korekta literowa (Aktualizacja)