Zamówienie: ZP/12/2018

Sygnatura zamówienia: ZP/12/2018
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 3 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa mieszanek betonowych dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

11 grudnia 2018 do godz. 07:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 grudnia 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-11

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-03 14:11 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)