Zamówienie: ZP/14/2019

Sygnatura zamówienia: ZP/14/2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 24 października 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

12 grudnia 2019 do godz. 13:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

24 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-29 16:53 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)