Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-16/2019P - przetarg nieograniczony na:

Remont wybranych alejek w parku na os. Oświecenia w Poznaniu

Komplet materiałów przetargowych dostępny jest TUTAJ

04/06/2019

Symbol: ZP.SP74/271-4/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót remontowych w zakresie prac ogrodniczych, chodniku rowerowego i opaski, nasadzeń, robót uzupełniających na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

04/06/2019

Symbol: P39.ZP/251-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja elewacji, ocieplenie dachu i wykonanie monitoringu, remont podłóg w salach oraz renowacja piaskownic i wymiana drzwi w Przedszkolu nr 39 "Leśne Ludki" przy                          ul. Limanowskiego 23B w Poznaniu

05/06/2019

Symbol: SP66.ZP/252-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Remont sal nr 116 i 216 oraz zaplecza sportowego i sali nr 200 w budynku Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie na os. Przyjaźni 127 w Poznaniu

06/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.89.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - strefa seniora

07/06/2019

Symbol: ZOU-XII.271.77.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty

14/06/2019