Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.7.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta

05/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.6.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

07/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.15.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mebli, komputerów, pomocy dydaktycznych i innych, w zakresie

doposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 19 szkołach branżowych I stopnia i technikach na terenie Miasta Poznania

20/03/2019