Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.66.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

31/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.62.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektronicznej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

05/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.82.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

12/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.103.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługi platformy cyfrowej (elektronicznej platformy szkoleniowej) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" w okresie trwałości projektu.

13/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.98.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania nieruchomości Urzędu Miasta Poznania.

13/08/2019