Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.118.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

30/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.126.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kredyty bankowe w łącznej wysokości do 591 437 763,00 zł

06/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.137.2018.MA - konkurs na:

Konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej

10/09/2018

Symbol: SP75/ZP/231/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego.

10/09/2018

Symbol: ZTM.EZ.3310.12.2018 - przetarg nieograniczony na:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

18/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.132.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania"

19/09/2018