Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.159.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

12/11/2018

Symbol: ZP.271.3.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych  nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

15/11/2018

Symbol: ZP.271.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

16/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.161.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawe mebli, mebli na wymiar oraz sprzętu AGD wraz z montażem.

19/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.180.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

20/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.179.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

20/11/2018