Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CUW-II.OPZP.4440.1.2018.KKC - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu.

08/06/2018

Symbol: ZP.ZSP5/251-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu - zadanie nr 1

Remont łazienek dziewcząt i chłopców na I piętrze skrzydła budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111  w Poznaniu - zadanie nr 2

08/06/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-18/18P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i zabezpieczających na placach zabaw przy ul. Wielichowskiej, Garczyńskiego, Warszawskiej, w parku im. Ks. T. Kirschke  i w parku Kurpińskiego w Poznaniu

08/06/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-17/18P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu spacerowo - parkowego wraz                            z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego                w Poznaniu - II etap

08/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.73.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia
dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"

26/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.65.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10

26/06/2018