Zamówienie: ZOU-XII.271.76.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.76.2019.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 29 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Adaptacja, zagospodarowanie i udostępnianie zwiedzającym Kaponiery Kolejowej w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 maja 2019 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-29

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-06-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 12:09 - Zmiana terminu skladania ofert (Aktualizacja)