Zamówienie: ZOU-XII.271.145.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.145.2018.MM
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 sierpnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia.

Termin składania ofert/wniosków

14 września 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 sierpnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-09-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-10-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-10 13:00 - zamieszczenie-145_Unieważnienie 10.10.2018r. (Wprowadzenie informacji)