Zamówienie: ZZM.ZP/252-34/18P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-34/18P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 sierpnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną zieleni

Termin składania ofert/wniosków

14 września 2018 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 sierpnia 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-09-06 12:07 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)