Zamówienie: ZOU-XII.271.25.2017.MK

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.25.2017.MK
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 marca 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa schodów i pochylni przy parku Stare Koryto Warty.

Termin składania ofert/wniosków

24 marca 2017 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 marca 2017

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2017-03-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magda Krawczyk
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-29 15:04 - publikacja ogłoszenia o unieważnieniu (Wprowadzenie informacji)