Zamówienie: ZOU-XII.271.31.2017.JA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.31.2017.JA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 18 kwietnia 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: licytacja elektroniczna

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa foteli i krzeseł

Termin składania ofert/wniosków

26 kwietnia 2017 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

18 kwietnia 2017

Ogłoszenie

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-05-23

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2017-05-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Adamska
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-18 10:10 - wzór umowy (Wprowadzenie informacji)