Zamówienie: ZOU-XII.271.207.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.207.2018.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 13 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Termin składania ofert/wniosków

8 maja 2019 do godz. 07:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 grudnia 2018

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-24 14:41 - aktualizacja daty składania ofert (Aktualizacja)