Zamówienie: ZOU-XII.271.202.2018.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.202.2018.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Termin składania ofert/wniosków

12 marca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 grudnia 2018

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-12

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-18

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-27 14:55 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)