Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-01/19

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-01/19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 lutego 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 lutego 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 lutego 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Miechurska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-14 13:15 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)