Zamówienie: ZOU-XII.271.50.2017.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.50.2017.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 kwietnia 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa licencji oprogramowania IBM Domino

Termin składania ofert/wniosków

24 kwietnia 2017 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 kwietnia 2017

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-04-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2017-05-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chwalisz
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-14 15:02 - l (Wprowadzenie informacji)