Zamówienie: ZOU-XII.271.71.2019.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.71.2019.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 26 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa monitorów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych
oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

16 maja 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 kwietnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-10 14:14 - aktualizacja daty składania ofert (Aktualizacja)