Zamówienie: ZOU-XII.271.184.2018.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.184.2018.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 31 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa osprzętu wraz z instalacją w ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu Unicard w budynkach na pl. Kolegiackim 17 i ul. Libelta 16/20.

Termin składania ofert/wniosków

9 listopada 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-09

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-15

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-31 15:08 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)