Zamówienie: 1/2019

Sygnatura zamówienia: 1/2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 25 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Teatr Animacji
al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań
kontakt: tel. 61 853-72-20, fax 61 853-64-02
email: sekretariat@teatranimacji.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa oświetlenia scenicznego

Termin składania ofert/wniosków

3 grudnia 2019 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-03

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tadeusz Damski
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-25 14:15 - oświadczenie (Wprowadzenie informacji)