Zamówienie: ZOU-XII.271.53.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.53.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym

Termin składania ofert/wniosków

16 kwietnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 kwietnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-04-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-26

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-12 09:32 - publikacja dokumentu (Usunięcie elementu)