Zamówienie: ZOU-XII.271.85.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.85.2019.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa Sprzętu Informatycznego do Straży Miejskiej Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

26 czerwca 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 czerwca 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-26

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-06-26

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-07-24

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-08-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-27 15:28 - 85 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BIP (Aktualizacja)