Zamówienie: ZOU-XII.271.33.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.33.2019.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 7 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UM Poznania oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

Termin składania ofert/wniosków

15 marca 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-07 12:17 - Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (Wprowadzenie informacji)