Zamówienie: ZP.271.1.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.271.1.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 68
os. Jana III Sobieskiego 102, 60-688 Poznań
kontakt: 61 823-43-71

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

12 listopada 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Słupińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 10:47 - załącznik nr 8_oświadczenie (Wprowadzenie informacji)