Zamówienie: ZP.271.1.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.271.1.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
kontakt: tel./fax 61 8677916
email: sekretariat@sp78poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

14 listopada 2018 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Chojnacka
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-31 12:33 - załącznik nr 8_oświadczenie (Wprowadzenie informacji)