Zamówienie: ZP.271.1.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.271.1.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 29 października 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
kontakt: 61 877-22-94: fax. 61 877-23-20
email: sekretariat@105.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

3 grudnia 2019 do godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

24 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-03

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bogdan Kołodziej
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-29 16:13 - załącznik nr 10_Identyfikator postępowania i klucz publiczny (Aktualizacja)