Zamówienie: ZP.P.271.1.19

Sygnatura zamówienia: ZP.P.271.1.19
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
os. Czecha 140, 61-292 Poznań
kontakt: tel./faks 61 877-65-31
email: p73@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

Termin składania ofert/wniosków

12 listopada 2019 do godz. 14:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Paluszkiewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 12:15 - załącznik nr 8_oświadczenie (Wprowadzenie informacji)