Zamówienie: WM-O-A-271-4/18

Sygnatura zamówienia: WM-O-A-271-4/18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 8 lutego 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
kontakt: telefon 61 851-86-01
email: wm@wm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 (ISSN 0137-3552)

Termin składania ofert/wniosków

21 lutego 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 lutego 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-02-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-28

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-08 11:28 - Załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)