Zamówienie: ZOU-XII.271.23.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.23.2019.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 lutego 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Infolinię i help-desk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych użyczanych uczestnikom ww. projektu

Termin składania ofert/wniosków

25 lutego 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 lutego 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-16

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 12:09 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)