Zamówienie: ZOU-XII.271.190.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.190.2018.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa przeprowadzka dokumentacji archiwum Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

9 listopada 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-09

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-10

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-30 11:39 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)