Zamówienie: ZP.240.09.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.240.09.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja molo wraz z budową dojścia do niego, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Rusałka" ul. Golęcińska 27 w Poznaniu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Termin składania ofert/wniosków

11 lutego 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 stycznia 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-25 10:59 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)