Zamówienie: ZOU-XII.271.30.2017.MJA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.30.2017.MJA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                     

Nazwa zamówienia:

świadczenie usług cateringowych

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-03-14-do-2017-04-14,c,8460/od-2017-03-14-do-2017-04-14,103747.html

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2017 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-04-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Adamska
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-21 10:11 - zmiana terminu (Aktualizacja)