Zamówienie: ZOU-XII.271.50.2019.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.50.2019.JW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 1 kwietnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Organizację, zarządzanie oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej nad rzeką Wartą

Termin składania ofert/wniosków

16 kwietnia 2019 do godz. 11:00

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-04-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-18

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-13 13:18 - 50_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_13.05.2019 (Wprowadzenie informacji)