Zamówienie: ZOU-XII.271.143.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.143.2018.MA
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 23 sierpnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa budynku C Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gołębiej 1
w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 września 2018 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 sierpnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-09-13

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-10-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-10-31

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-09-10 09:34 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)