Zamówienie: SP25.ZP.252.1.2019

Sygnatura zamówienia: SP25.ZP.252.1.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
kontakt: 61833-10-10; fax: 61833-25-41
email: poczta@zs2poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Renowacja elewacji zachodniej i wschodniej budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

15 lutego 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 stycznia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Komsta
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-31 13:32 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)