Zamówienie: MAP-1/19

Sygnatura zamówienia: MAP-1/19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 8 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
kontakt: tel. 61 852-82-51, 61 852-64-30 , fax 61 852-53-06
email: muzarp@man.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

Termin składania ofert/wniosków

19 marca 2019 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 marca 2019

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-03-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Śniady
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-08 13:56 - dodano opis systemu sterowania (Wprowadzenie informacji)