Zamówienie: ZOU-XII.271.196.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.196.2018.JW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli biurowych.

Termin składania ofert/wniosków

16 stycznia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

7 grudnia 2018

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-01-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-04

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-03-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-12 11:05 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)