Zamówienie: ZTM.EZ.3310.3.2019

Sygnatura zamówienia: ZTM.EZ.3310.3.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
kontakt: tel. 61 8346 153, fax 61 8346 147
email: ztm@ztm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 maja 2019

Ogłoszenie

Inne informacje

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-13

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-06-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Flis
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-10 09:17 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)