Zamówienie: UK.D.340-3/19

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-3/19
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych Poznania

Termin składania ofert/wniosków

16 sierpnia 2019 do godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Dźwig
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-07 21:04 - nowe ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)