Zamówienie: PMA/231-/102/19

Sygnatura zamówienia: PMA/231-/102/19
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Pływalnia Miejska Atlantis
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
kontakt: 61 827 60 71
email: marcin@atlantis-plywalnia.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu 

Termin składania ofert/wniosków

18 czerwca 2019 do godz. 10:45

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-07-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-03 18:34 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)