Zamówienie: ZOU-XII.271.212.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.212.2019.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 25 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa sprzątania pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część 1 obejmuje następujące lokalizacje:

 1. ul. Cześnikowska 18
 2. ul. Cześnikowska 18B
 3. ul. Matejki 50, parter
 4. ul. Matejki 50, 2 piętro
 5. ul. Matejki 50, 3 piętro

Część 2 obejmuje następujące lokalizacje:

 1. ul. Długa 18A
 2. os. Piastowskie 81
 3. ul. Bystra 7
 4. ul. Gronowa 22
 5. ul. Opolska 58
 6. ul. Garczyńskiego 15/17
 7. os. Powstańców Warszawy 1B
 8. ul. Dolna Wilda 20
 9. os. Kosmonautów 4 o
 10. ul. Kościuszki 103

 Pozycja 2 i 3 będą sprzątane w innych terminach

Szczegółowy zakres czynności, ich częstotliwość i ilości powierzchni zawarte
są w załącznikach:

Nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Nr 1 do umowy dla części 1 i dla części 2 - szczegółowy wykaz powierzchni

Nr 2 do umowy (wspólny dla obu części ) - szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwości ich wykonywania

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację każdej części zamówienia kwotę:   

Część I -  133 383,00 zł brutto

Część II - 151 717,00 zł brutto

Termin składania ofert/wniosków

13 grudnia 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 listopada 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-04 07:21 - www (Aktualizacja)