Zamówienie: ZOU-XII.271.36.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.36.2019.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 6 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wyceny nieruchomości dla zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Termin składania ofert/wniosków

15 marca 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-03

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-03

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-29 16:03 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)