Zamówienie: ZOU-XII.271.77.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.77.2019.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 maja 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty

Termin składania ofert/wniosków

14 czerwca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

9 maja 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-07-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-13 10:14 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)