Zamówienie: ZP.PN/2/2018

Sygnatura zamówienia: ZP.PN/2/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 1 sierpnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Gimnazjum Nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka)
os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
kontakt: 61 820-05-91

Przedmiot zamówienia

Wykonanie miejsc postojowych niezbędnych do obsługi budowanej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem ogrodzenia północnej części działki terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 sierpnia 2018 do godz. 13:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 sierpnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-08-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-08-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Wiłun
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-01 18:12 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)