Zamówienie: ZP.271.2.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.271.2.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
kontakt: tel./fax 61 8677916
email: sekretariat@sp78poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sensorycznego plac zabaw dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 położonej przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

15 lutego 2019 do godz. 08:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 stycznia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Chojnacka
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-31 12:39 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)