Zamówienie: ZOU-XII.271.170.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.170.2019.EW
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 9 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

Termin składania ofert/wniosków

24 października 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-10-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-09 16:30 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)