Zamówienie: ZOU-XII.271.169.2016.JA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.169.2016.JA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 grudnia 2016
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Miasto Poznań Działające w imieniu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wykonywanie usług pogrzebowych dla  podopiecznych MOPR

Termin składania ofert/wniosków

19 grudnia 2016 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 grudnia 2016

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2016-12-29

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2017-01-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Adamska
ostatnia zmiana w dniu 2016-12-09 14:06 - zał. 3a do wzoru umowy (Wprowadzenie informacji)