Zamówienie: ZOU-XII.271.34.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.34.2019.MA
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego OSiR Głuszyna

Termin składania ofert/wniosków

19 marca 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 marca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-05

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-11

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-04 14:07 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)